VWO 6

TOELICHTING CIRKELDIAGRAMMEN VWO 6

In deze cirkeldiagrammen is te zien waar de tandplak zich in de mond van de proefpersonen bevindt.

In het cirkeldiagram zijn de plekken weergegeven waar de tandplak zich bevindt na het poetsen volgens de eigen methode, zo is te zien dat er zich geen tandplak bevindt aan de buitenkant van de tanden. In het diagram, waar de plekken zijn weergegeven waar de tandplak zich bevindt na het poetsen volgens de tandarts methode, bevindt er zich hier wel tandplak: een toename van 6%. Langs het randje van het tandvlees (31% - 27%), aan de binnenkant (12% - 6%) van de kiezen, aan de buitenkant (19% - 13%) van de kiezen, boven op de kiezen (13% - 7%) en tussen de tanden (13% - 7%) is een afname te zien in het aantal stukjes tandplak. Aan de binnenkant van de tanden is een grote toename te zien in het aantal stukjes tandplak, van 6% naar 21%. Op de tanden is een relatief kleine toename te zien van 6% naar 7%.

 

TOELICHTING STAAFDIAGRAM  VWO 6

In dit staafdiagram is te zien hoeveel stukjes tandplak er geconstateerd zijn. Wij hebben hier het gemiddelde van genomen. Op deze manier kan men zien of de methode volgens de tandarts geholpen heeft. Uit dit staafdiagram is af te lezen dat het gemiddelde aantal gestegen is met 1,22: van 6,56 naar 7,78.

Bij vwo 6 heeft de tandartsmethode ervoor gezorgd dat het gemiddelde van 6,56 is toegenomen tot 7,78. Bij vwo 6 kan er gesteld worden dat de poetsmethode volgens de tandarts zorgt voor een significante toename van de hoeveelheid tandplak.