TOTAAL

TOELICHTING CIRKELDIAGRAMMEN VWO 6 + HAVO 3 TOTAAL

In deze cirkeldiagrammen is te zien waar de tandplak zich in de mond van de proefpersonen bevindt.

In het cirkeldiagram zijn de plekken weergegeven waar de tandplak zich bevindt na het poetsen volgens de eigen methode. Wat ons opvalt is dat er een aantal plekken (zo goed als) gelijk zijn gebleven. Bijvoorbeeld: aan de buitenkant van de tanden (beide diagrammen 23%), boven op de kiezen (6% - 7%). Aan de binnenkant van de kiezen (6% - 4%) en aan de buitenkant van de kiezen (16% - 4%) zijn het aantal stukjes gevonden tandplak verminderd na het poetsen volgens de tandartsmethode. Ook is er een toename waar te nemen na het poetsen volgens deze methode: tussen de tanden (4% - 7%), op de tanden (2% - 5%), aan de binnenkant van de tanden (12% - 16%) en langs het randje van het tandvlees (31% - 34%).

 

TOELICHTING STAAFDIAGRAM VWO 6 + HAVO 3 TOTAAL

In dit staafdiagram is te zien hoeveel stukjes tandplak er geconstateerd zijn. Wij hebben hier het gemiddelde van genomen. Op deze manier kan men zien of de methode volgens de tandarts geholpen heeft. Uit dit staafdiagram is af te lezen dat het gemiddelde aantal is afgenomen met 1,35: van 6,83 naar 5,48.

Bij vwo 6 en havo 3 samen heeft de tandartsmethode ervoor gezorgd dat het gemiddelde van 6,83 is afgenomen tot 5,48. Bij de resultaten van klas vwo 6 en havo 3 kan dus gesteld worden dat de poetsmethode volgens de tandarts zorgt voor een significante afname van de hoeveelheid tandplak.