TOTAAL (zonder één 'externe' variabel)

TOELICHTING CIRKELDIAGRAMMEN VWO 6 + HAVO 3 TOTAAL (ZONDER ÉÉN ‘EXTERNE’ VARIABEL)

In deze cirkeldiagrammen is te zien waar de tandplak zich in de mond van de proefpersonen bevindt.

In het cirkeldiagram zijn de plekken weergegeven waar de tandplak zich bevindt na het poetsen volgens de eigen methode. Wat ons opvalt is dat de tandplak aan de buitenkant van de kiezen enorm is afgenomen, namelijk van 17% naar 5%. Daar tegenover is het aantal tandplak op de tanden (2% - 5%), tussen de tanden (4% - 7%) en aan de binnenkant van de tanden (13% - 17%) toegenomen. Het aantal stukjes tandplak boven op de kiezen (6% - 7%) en langs het randje van het tandvlees (31% - 33%) is iets vermeerderd, maar bijna gelijk gebleven. Verder is er een kleine afname waar te nemen aan de binnenkant van de kiezen (6% - 5%). Tot slot is het aantal tandplak aan de buitenkant van de tanden gelijk gebleven, namelijk 23%.

 

TOELICHTING STAAFDIAGRAM VWO 6 + HAVO 3 TOTAAL (ZONDER ÉÉN ‘EXTERNE’ VARIABEL)

In dit staafdiagram is te zien hoeveel stukjes tandplak er geconstateerd is. Wij hebben hier het gemiddelde van genomen. Op deze manier kan men zien of de methode volgens de tandarts geholpen heeft. Uit dit staafdiagram is dus af te lezen dat het gemiddelde aantal is afgenomen met  0,61: van 6,11 naar 5,50.

Bij vwo 6 en havo 3 samen (zonder één ‘externe’ variabel) heeft de tandartsmethode ervoor gezorgd dat het gemiddelde van 6,11 is afgenomen tot 5,50. Bij de resultaten van klas vwo 6 en havo 3 (zonder de ‘externe’ variabel) kan dus gesteld worden dat de poetsmethode volgens de tandarts zorgt voor een significante afname van de hoeveelheid tandplak.