HAVO 3 (zonder één 'externe' variabel)

TOELICHTING CIRKELDIAGRAMMEN 3 HAVO – (ZONDER ÉÉN ‘EXTERNE’ VARIABEL)

In deze cirkeldiagrammen is te zien waar de tandplak zich in de mond van de proefpersonen bevindt, de plekken waar de tandplak zich in de mond van de ‘externe variabel’ bevindt is weggelaten. Omdat de ‘externe’ variabel één persoon is, wijken de cirkeldiagrammen relatief weinig af van de cirkeldiagrammen waar de ‘externe’ variabel meegerekend is (havo 3). Net als bij de diagrammen van havo 3, bevindt er zich geen tandplak op / tussen de tanden bij het poetsen volgens de eigen methode. In de diagram waar de poetsmethode volgens de tandarts is weergegeven, is te zien dat er hier wel tandplak op / tussen de tanden zit, een toename van 11%. Ook bevindt er zich geen tandplak meer aan de buitenkant van de kiezen na het poetsen volgens de manier van de tandarts. Op de overige plekken is relatief weinig verandering waar te nemen. Langs het randje van het tandvlees (31% - 37%), aan de binnenkant van de tanden (11% - 16%),bovenop de kiezen (3% - 7%) is een kleine toename van het aantal stukjes tandplak te zien. Aan de binnenkant (16%-11%) /buitenkant (31%-30%) van de tanden is daarentegen een afname van het aantal stukjes tandplak te zien.

 

TOELICHTING STAAFDIAGRAM HAVO 3 (ZONDER ÉÉN ‘EXTERNE’ VARIABEL)

Bij de resultaten was er één ‘externe’ variabel. Deze persoon had in het begin alle tanden rood en heeft 27 stukken tandplak in zijn / haar gebit. Na de methode van de tandarts te hebben gebruikt, is dit aantal enorm gedaald. Toen had hij / zij namelijk nog maar 5 stukken tandplak. (Deze persoon is dus een ‘externe’ variabel te noemen.) Wij hebben ervoor gekozen om deze persoon buiten beschouwing te laten in deze diagrammen. Op deze manier kunnen we dan zien of de poetsmanier ook heeft geholpen, ondanks de ene persoon die een groot aandeel had in de resultaten. 

In dit staafdiagram is te zien hoeveel stukjes tandplak er geconstateerd zijn. Wij hebben hier het gemiddelde van genomen. Op deze manier kan men zien of de methode volgens de tandarts geholpen heeft. Uit dit staafdiagram is dus ook af te lezen dat het gemiddelde aantal is afgenomen, met 1,47: van 5,89 tot 4,42.

Bij havo 3 (zonder één ‘externe’ variabel) heeft de tandartsmethode ervoor gezorgd dat het gemiddelde van 5,89 is afgenomen tot 4,42. Bij havo 3 (zonder één ‘externe’ variabel) kan dus gesteld worden dat de poetsmethode volgens de tandarts zorgt voor een significante afname van de hoeveelheid tandplak.